•  
     
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nyomtatás

Egyéb változások

Az ADR lehetőséget ad arra, hogy az egyes országokban az illetékes hatóság korlátozza a veszélyes áruk szállítását az 1.9 fejezettel összhangban.
 
Az ilyen korlátozásokat be kell jelenteni az illetékes nemzetközi szervezetnek, de a jövőben már a veszélyes áruk közúti szállításában rejlő kockázatok elemzéséhez készített általános útmutatóval összhangban kockázatértékelési módszer alkalmazásával kell igazolni a korlátozás indokoltságát. Ez érintheti az útvonalakat, balesetveszélyes gócokat, kiemelt objektumok környékét, hidakat, alagutakat stb.
 
Az alagutak ADR szempontból történő értékelése még ennél is speciálisabb. A kategorizált alagutakban való közlekedés, már 2010.01.01-től kötelező. Azonban sajnos még nem teljes körű Európában az alagutak kategorizálása. Ahol nincs jelzés, függetlenül a biztonsági szinttől, azt „A” kategóriás alagútnak kell tekinteni, és a gépjárművezető a veszélyes áru szállítmánnyal korlátozás nélkül áthaladhat. 
 
A Magyarországi alagutakat is ilyennek  kell tekinteni, mert jelenleg nem történt besorolás, és így az alagutak ADR jelzés nélkül jelennek meg. Ugyanakkor célszerű vizsgálni a veszélyes áru forgalom szempontjából, a tényleges biztonsági szint szerinti kategorizálás bevezetését.